CERTIFIKÁTY Z RUŠTINYSkúška z ruštiny ako cudzieho jazyka TRKI/TORFL

Jazykové štúdio RUSTYN je novým skúškovým centrom pre PETROHRADSKÚ ŠTÁTNU UNIVERZITU na vykonávanie medzinárodne uznávanej skúšky z ruštiny ako cudzieho jazyka ТРКИ/TORFL (Тестирование по русскому языку как иностранному/The Test of Russian as a Foreign Language).
https://rustyn.sk/wp-content/uploads/2020/09/state-university.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://rustyn.sk/wp-content/uploads/2020/09/certif-1.png

SKÚŠKA TRKI / TORFLZákladné
informácie

TRKI/TORFL je medzinárodne uznávaná skúška z ruštiny, ktorá pokrýva všetky štyri jazykové schopnosti (počúvanie, rozprávanie, čítanie, písanie), posudzuje schopnosť kandidáta používať ruský jazyk v autentických životných situáciách a je uznávaná niektorými svetovými univerzitami a zamestnávateľmi.

Certifikát o úspešnom absolvovaní skúšky vydaný Petrohradskou štátnou univerzitou je jediným oficiálnym dokumentom, ktorý potvrdzuje úroveň ovládania ruštiny ako cudzieho jazyka v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom jazykov (SERR/CEFR).

O SKÚŠKACHPre koho
sú určené

Skúška je určená všetkým záujemcom, ktorí potrebujú dokladovať stupeň svojich znalostí z ruského jazyka.

Záujemca dostane presné informácie o prijatí a konaní skúšky najmenej 10 dní pred termínom skúšky. Po tom, ako bude záujemca zaregistrovaný na skúšku, je potrebné uhradiť poplatok za skúšku najpozdejšie 5 dní po obdržaní potvrdenia o registrácii na skúšku.

https://rustyn.sk/wp-content/uploads/2020/09/studenti-2.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image
https://rustyn.sk/wp-content/uploads/2020/09/skuska-3.png

INFORMÁCIEO priebehu skúšky

Skúška sa skladá z piatich subtestov, ktoré sa vykonávajú počas dvoch dní:

1. DEŇ
Gramaticko-lexikálny test, rozsah 50–90 minút (podľa úrovne A1–C2)
Čítanie s porozumením, rozsah 45–90 minút (podľa úrovne A1–C2)
Písanie, rozsah 50–80 minút (podľa úrovne A1–C2)

2. DEŇ
Počúvanie s porozumením, rozsah 25–45 minút (podľa úrovne A1–C2)
Rozprávanie, rozsah 45–60 minút (podľa úrovne A1–C2)

MIESTO KONANIA
Francisciho 1 (Budova VÚB zboku), 979 01 Rimavská Sobota

TERMÍNY SKÚŠOK
2.12.2020 – 3.12.2020

17.3.2021 – 18.3.2021

DEFINÍCIA POJMOV & CENAÚrovne ovládania ruského jazyka

Elementárna úroveň (TEU) A1úspešné absolvovanie danej skúšky potvrdzuje, že kandidát ovláda ruský jazyk na minimálnej úrovni, ktorá je postačujúca na riešenie určitých situácií v každodennej komunikácii. Certifikát o elementárnej úrovni ovládania ruského jazyka tiež potvrdzuje dostatočné a potrebné znalosti kandidáta na pokračovanie v štúdiu nasledujúcej úrovne, a to základnej úrovne A2.
CENA: 55 €

Základná úroveň (TBU) A2 –  Úspešné zvládnutie skúšky potvrdzuje, že kandidát nadobudol jazykové schopnosti na základnej úrovni, ktorá je dostačujúca na základné komunikačné kompetencie v istých situáciách každodenného a kultúrneho života. Základná úroveň A2 je minimálnou úrovňou na získanie pracovnej pozície a občianstvo RF.
CENA: 55 €

Prvá certifikačná úroveň (TRKI-I) B1úspešné zvládnutie skúšky potvrdzuje, že kandidát ovláda ruský jazyk na strednej úrovni, ktorá je postačujúca na zvládnutie komunikačných situácií v každodennej, učebnej a profesionálnej sfére v súlade so štandardom ovládania ruštiny ako cudzieho jazyka. Certifikát potvrdzujúci danú úroveň je nevyhnutný na prijatie na štúdium na ruské vysoké školy.
CENA: 65 €

Druhá certifikačná úroveň (TRKI-II) B2úspešné zvládnutie skúšky potvrdzuje jazykové znalosti kandidáta na dostatočne vysokej úrovni, na základe ktorých dokáže komunikovať vo všetkých sférach. Ovládanie ruského jazyka na danej úrovni mu umožňuje venovať sa pracovným činnostiam v inžinierstve, technickej, humanitnej a prírodovedeckej oblasti. Predloženie takéhoto certifikátu je nevyhnutné na bakalárske a magisterské štúdium.
CENA: 75 €

Tretia certifikačná úroveň (TRKI-III) C1úspešné zvládnutie skúšky umožňuje kandidátovi venovať sa pracovnej činnosti ako filológ, prekladateľ, tlmočník, redaktor, novinár, diplomat, manažér v rusky hovoriacom kolektíve.
CENA: 85 €

Štvrtá certifikačná úroveň (TRKI-IV) C2 – úspešné zvládnutie skúšky potvrdzuje, že kandidát ovláda ruský jazyk na vysokej úrovni, ktorá sa vyrovná úrovni nositeľa jazyka. Predloženie daného certifikátu je potrené na získanie diplomu z magisterského štúdia v odbore filológia, čo umožňuje kandidátovi vykonávať pracovné činnosti vo vzdelávacej a vedecko-výskumnej sfére.
CENA: 100 €

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Adresa a kontakt
Francisciho 1
979 01 Rimavská Sobota
1. poschodie
+421 907 966 652
info@rustyn.sk
Vyučovacie hodiny
Pondelok - Piatok: 8.00 - 19.00
Sobota: podľa dohody
Partneri
https://rustyn.sk/wp-content/uploads/2019/11/mozi-house-white.png
https://rustyn.sk/wp-content/uploads/2019/11/rki-today-white.png
https://rustyn.sk/wp-content/uploads/2020/09/SPbU-logo-ENG-white-small-2.png