Adresa a kontakt
Francisciho 1
979 01 Rimavská Sobota
1. poschodie
+421 907 966 652
info@rustyn.sk
Vyučovacie hodiny
Pondelok - Piatok: 8.00 - 19.00
Sobota: podľa dohody
Partneri
https://rustyn.sk/wp-content/uploads/2019/11/mozi-house-white.png
https://rustyn.sk/wp-content/uploads/2019/11/rki-today-white.png
https://rustyn.sk/wp-content/uploads/2020/09/SPbU-logo-ENG-white-small-2.png
Adresa a kontakt
Francisciho 1
979 01 Rimavská Sobota
1. poschodie
+421 907 966 652
info@rustyn.sk
Vyučovacie hodiny
Pondelok - Piatok: 8.00 - 19.00
Sobota: podľa dohody
Partneri
https://rustyn.sk/wp-content/uploads/2019/11/mozi-house-white.png
https://rustyn.sk/wp-content/uploads/2019/11/rki-today-white.png
https://rustyn.sk/wp-content/uploads/2020/09/SPbU-logo-ENG-white-small-2.png